• +842543936838
  • Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  • info@phumy3.com

Khu công nghiệp Chuyên sâu Phú Mỹ 3

Vùng hấp dẫn phát triển công nghiệp

Giới thiệu về chủ đầu tư

Cơ sở hạ tầng & tiện ích

Ưu thế nổi bật

ƯU THẾ N­­ỔI BẬT

 

 

Vị trí

chiến lược

Hệ thống cảng

nước sâu

Tài nguyên

thiên nhiên

Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

Processing video...

 

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

 

 

 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI