• +842543936838
  • Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  • info@phumy3.com
KHU CÔNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3

Vùng hấp dẫn phát triển công nghiệp