TƯ LIỆU

 

KHU CÔNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3 - ĐIỂM NỔI BẬT

 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

Processing video...

THÔNG TIN TRUYỀN HÌNH

04.09.2017 - Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung mang lại lợi ích kép

Processing video...

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 – TX Phú Mỹ

Processing video...

20.05.17 Đấy mạnh thu hút vào các KCN

Processing video...

07.08.17 Tăng cường quản lý môi trường tại các KCN

Processing video...

03.07.17 Tăng cường hợp tác đầu tư với Nhật Bản

Processing video...

23.01.2018: Khởi công xây dựng Nhà máy xử lý bụi lò Zinc Oxide Corporation VN

Processing video...

17.01.2019: Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chúc tết KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3

Processing video...

Khu công nghiệp chuyên sau Phú Mỹ 3, điểm đến của nhà đầu tư

Processing video...

Heading

You can choose the text style, formatting and color…

Progress of Construction 09Oct17

Processing video...

Processing video...

Processing video...