TƯ LIỆU

 

KHU CÔNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3 - ĐIỂM NỔI BẬT

 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

Processing video...

 

KHU CÔNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3 TRÊN TRUYỀN HÌNH

 

04.09.2017 - Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung mang lại lợi ích kép

Processing video...

07.08.17 Tăng cường quản lý môi trường tại các KCN

Processing video...

20.05.17 Đấy mạnh thu hút vào các KCN

Processing video...

03.07.17 Tăng cường hợp tác đầu tư với Nhật Bản

Processing video...


CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

Progress of Construction 09Oct17

Processing video...

Processing video...

Processing video...