Back to the list

TRẠM XLNT TẬP TRUNG KCN CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3 – NƠI HỌC TẬP VÀ THAM QUAN CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC


Ngày 06/10/2017, khoảng 40 sinh viên và giảng viên của Khoa Công nghệ và Quản lý môi trường của Trường Đại học Công nghiệp TpHCM đã đến thăm quan và học tập tại Trạm Xử lý nước thải (XLNT) tập trung của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, xã Phước Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Trong đợt tham quan, các sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu tổng quan các hoạt động của KCN như đầu tư cơ sở hạ tầng về điện, nước và xử lý nước thải cũng như tiếp cận thực tế quy trình công nghệ xử lý nước thải của Trạm XLNT tập trung KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Anh Yabusita Naruhito – Quản lý Phòng Thương mại của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã trình bày về các ưu điểm nổi bật, vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên thiên nhiên của KCN đến các bạn sinh viên tham quan.

Trạm XLNT tập trung KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 với công suất 9,000m3/ngày đêm là Trạm XLNT tập trung đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tiêu chuẩn xử lý nước thải là cột A của QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp. Với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến bùn hoạt tính kết hợp với phương pháp xử lý hoá học và cơ học, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn tiếp nhận theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hơn nữa, chất lượng nước thải đầu ra luôn được giám sát và quan trắc liên tục bằng hệ thống quan trắc nước thải tự động và số liệu quan trắc sẽ được gửi về Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết thúc chuyến tham quan, các bạn sinh viên đã hiểu được thực tế phần nào quy trình công nghệ xử lý nước thải bùn hoạt tính (hiếu khí kết hợp với thiếu khí), về hạ tầng kỹ thuật thu gom và thoát nước mưa nước thải sau xử lý của KCN cũng như cách quản lý môi trường trong KCN để đảm bảo luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam./.