Back to the list

KCN CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3 HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2017


Để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ là chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, xã Phước hoà, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai các hoạt động như sau:


1. Treo băng-rôn tại các vị trí Văn phòng KCN, Trạm điện và Trạm XLNT tập trung với khẩu hiệu “Vì một môi trường không có rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định”

2. Toàn nhân viên công ty hưởng ứng chiến dịch với hoạt động trồng cây xanh phủ xanh đất trống, chăm sóc cắt tỉa cây xanh tạo cảm quang và bảo vệ môi trường.