Back to the list

24.10.18: Đoàn công tác tỉnh BR-VT thăm, làm việc tại Nhật BảnNguồn: http://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201810/doan-cong-tac-tinh-br-vt-tham-lam-viec-tai-nhat-ban-820339/