Back to the list

24.04.2019: Kỷ niệm 5 năm thành lập KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

 

Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201904/ky-niem-5-nam-thanh-lap-kcn-chuyen-sau-phu-my-3-851111/