Back to the list

24.04.2019: Hơn 18,5 ngàn tỷ đồng vốn FDI đổ vào KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

 


Nguồn: https://baodautu.vn/hon-185-ngan-ty-dong-von-fdi-do-vao-kcn-chuyen-sau-phu-my-3-d99224.html