Back to the list

17.01.2019: Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chúc tết KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201901/dong-chi-nguyen-hong-linh-chuc-tet-kcn-chuyen-sau-phu-my-3-834898/